Follow Future Group

Szkolenia biznesowe
i rozwój zawodowy

Witaj w Follow Future Group!
W przestrzeni, gdzie wierzymy w przyszłość i ciągle się rozwijamy podążąjąc za postępem. Nasza firma powstała z pasji do szkoleń biznesowych i rozwoju zawodowego. Dążymy do tworzenia efektywnych szkoleń, które poszerzają warsztat pracy, wzmacniają postawy oraz rozwijają kompetencje pracowników. Odkryj, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces przez rozwój zawodowy pracowników!

Szkolenia otwarte to doskonała okazja dla pracowników z różnych firm, aby zdobyć nową wiedzę i umiejętności w przyjaznej atmosferze grupowej. Organizujemy je regularnie, aby umożliwić uczestnikom rozwój zawodowy w konkretnej dziedzinie lub obszarze tematycznym. Szkolenia otwarte są idealne dla osób, które chcą poszerzyć swoje horyzonty zawodowe, nawiązać kontakty z osobami z różnych firm oraz podzielić się doświadczeniami z innymi profesjonalistami.

Kiedy warto zorganizować szkolenia otwarte?

  • Indywidualni pracownicy: Dla pracowników, którzy chcą rozwijać się zawodowo niezależnie od organizacji, szkolenia otwarte są idealnym rozwiązaniem.
  • Networking: Szkolenia otwarte pozwalają na nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami z różnych firm i branż, co może być korzystne dla rozwoju kariery.
  • Dostępność tematów: Gdy firma nie ma wystarczających zasobów lub potrzeb organizacyjnych, aby zorganizować szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte są łatwiej dostępne i elastyczne.

Szkolenia zamknięte to dedykowane programy szkoleniowe, które są zaprojektowane specjalnie dla konkretnej organizacji lub zespołu pracowników. Są to sesje szkoleniowe, które odbywają się wyłącznie dla pracowników danej firmy, co pozwala na bardziej spersonalizowany i dostosowany do konkretnych potrzeb rozwój. Szkolenia zamknięte są szczególnie skuteczne, gdy firma ma specyficzne cele szkoleniowe, które wymagają dostosowania treści do unikalnych wymagań i kontekstu organizacyjnego.

Kiedy warto zorganizować szkolenia zamknięte?

  • Specyficzne potrzeby firmy: Gdy firma ma określone cele szkoleniowe lub potrzebuje dostosowanych rozwiązań do swojej działalności.
  • Poufność informacji: Gdy treści szkoleniowe wymagają poufności lub dotyczą wrażliwych danych, szkolenia zamknięte zapewniają większą kontrolę nad dostępem do informacji.
  • Zespół o podobnych potrzebach: Gdy firma chce skupić się na konkretnym zespole lub dziale, szkolenia zamknięte pozwalają na bardziej ukierunkowany rozwój.

Szkolenia dofinansowane to doskonała okazja dla firm, aby inwestować w rozwój swoich pracowników przy minimalnym nakładzie finansowym. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z szerokiej gamy szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Jest to doskonały sposób na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz zwiększanie efektywności działalności firmy.

Kiedy warto korzystać z dofinansowania na szkolenia?

  • Nowe Technologie: Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii, np. sztuczna inteligencja czy aplikacje biurowe, pozwalają firmom na dostosowanie się do zmieniających się trendów rynkowych.
  • Rozwój Kompetencji: Szkolenia z obszarów rozwoju osobistego, zarządzania czy komunikacji interpersonalnej mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy całego zespołu.
  • Specjalistyczne Umiejętności: Firmy mogą wykorzystać dofinansowanie na szkolenia specjalistyczne, które są istotne dla ich branży lub specyficznej działalności, np. szkolenia z zakresu marketingu czy zarządzania projektami.

Szkolenia dofinansowane stanowią znaczną wartość dodaną dla firm, wspierając rozwój pracowników i przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności na rynku.

Rozwijanie kompetencji
liderskich

Rozwijanie kompetencji
miękkich

Poszerzanie wiedzy
z zakresu marketingu

Udoskonalanie umiejętności
sprzedażowych

Wzmacnianie wiedzy
z zarządzania strategicznego

Praktyczne warsztaty zarządcze

Rozwijanie umiejętności rozwijania aplikacji biurowych

Doskonalenie wykorzystania technologii AI w praktyce biznesowej

Podniesienie kompetencji
w obszarze HR w ramach dofinansowań unijnych

Usługi komplementarne

Symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe to potężne narzędzie rozwoju dla firm, umożliwiające realistyczne odwzorowanie sytuacji biznesowych i uczenie się na błędach w bezpiecznym środowisku. Warto z nich korzystać zwłaszcza w przypadku szkoleń menedżerskich, team-buildingowych czy procesów rekrutacyjnych. Symulacje pozwalają na praktyczne eksperymentowanie z różnymi strategiami działania, doskonalenie umiejętności decyzyjnych oraz budowanie efektywnego zespołu. To sposób na pogłębienie wiedzy pracowników o realiach rynkowych, poprawę zdolności komunikacyjnych i kreatywnego myślenia, co przekłada się na wzrost efektywności i konkurencyjności firmy.

Narzędzia diagnostyczne HR

Narzędzia diagnostyczne HR to kluczowy element skutecznego zarządzania personelem w firmie. Pozwalają one na rzetelne ocenienie kompetencji, motywacji i potencjału pracowników, co stanowi fundament efektywnych strategii rozwoju kadry. Warto z nich korzystać szczególnie w procesach rekrutacyjnych, oceny pracowniczej czy planowaniu ścieżek kariery. Dzięki narzędziom diagnostycznym HR można dokładnie określić potrzeby szkoleniowe pracowników, identyfikować obszary do rozwoju oraz wychwytywać potencjalne zagrożenia kadrowe. To sposób na optymalizację procesów personalnych, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz budowanie silnej i zmotywowanej załogi, co przekłada się na wzrost efektywności i sukcesy biznesowe

Coaching

Coaching dla firm to inwestycja w rozwój i sukces organizacji. Warto z niego korzystać szczególnie w sytuacjach, gdy zespół potrzebuje wsparcia w osiąganiu celów biznesowych, zarządzaniu zmianą czy rozwoju liderów. Dzięki coachingowi pracownicy rozwijają umiejętności przywódcze, doskonalą swoje kompetencje interpersonalne i zarządzają emocjami, co przekłada się na efektywną współpracę i budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej. Indywidualne sesje coachingowe pozwalają pracownikom na refleksję nad własnymi mocnymi stronami i obszarami do poprawy, co sprzyja ich rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Coaching to także narzędzie do radzenia sobie ze stresem i nadmiernym obciążeniem pracą, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia psychicznego i motywacji w pracy.

Mentoring

Mentoring w firmie to nie tylko wsparcie w rozwoju zawodowym, ale także budowanie relacji opartych na zaufaniu i wymianie wiedzy. Warto z niego korzystać, gdy pracownicy potrzebują wsparcia w zdobyciu nowych umiejętności, rozwijaniu potencjału oraz osiąganiu zawodowych celów. Mentorzy, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, mogą przekazywać cenne wskazówki, inspiracje oraz pomagać w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi. Współpraca z mentorem sprzyja również budowaniu pewności siebie, rozwijaniu umiejętności przywódczych oraz poszerzaniu perspektyw zawodowych. Mentoring to nie tylko inwestycja w rozwój pracowników, ale także budowanie silnych relacji w zespole oraz kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym wsparciu i współpracy.

Programy mentoringowe dla firm

Budowanie programów mentoringowych dla firm to inwestycja w rozwój kadry oraz budowanie silnej kultury organizacyjnej. Warto z niego korzystać, gdy firma pragnie zainwestować w rozwój swoich pracowników, budując relacje oparte na współpracy i wymianie wiedzy. Programy mentoringowe umożliwiają transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy mentorami, posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe, a mentees, którzy chcą się rozwijać i osiągać swoje zawodowe cele. Dzięki temu pracownicy zyskują nie tylko nowe umiejętności i wiedzę, ale także pewność siebie oraz motywację do rozwoju. Programy mentoringowe sprzyjają także integracji zespołu, budowaniu relacji opartych na zaufaniu oraz poszerzaniu perspektyw zawodowych. Dla firm, które pragną tworzyć inspirujące środowisko pracy oraz rozwijać potencjał swoich pracowników, budowanie programów mentoringowych jest niezbędnym elementem strategii rozwoju organizacyjnego.

Jak przebiega nasz proces tworzenia szkoleń inspirowany metodyką Service Design

1. Empatyzacja

Na tym etapie naszym zadaniem jest zrozumienie kontekstu, w którym będą realizowane procesy rozwojowe i szkolenia a także identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów i ich pracowników oraz analiza istniejących rozwiązań i ich ograniczeń. Wykorzystujemy tu metody takie jak, wywiady z klientami, pracownikami czy analiza danych.

2. Definiowanie

Na podstawie zgromadzonych informacji, nasi doradcy szkoleniowi i eksperci tworzą jasne cele i wytyczne dla projektu. Definiują problemy, które mają być rozwiązane, oraz określają wymagania i oczekiwania klientów i ich pracowników.

3. Generowanie pomysłów

Etap "creme de la creme", wykorzystanie naszej wiedzy eksperckiej, by służyła w pełni klientom, czyli etap generowania pomysłów na konkretne programy rozwojowe i szkolenia, które rozwiążą zidentyfikowane problemy i spełnią oczekiwania klientów i pracowników. Na tym etapie wykorzystujemy techniki takie jak burza mózgów, mapowanie przyszłości czy scenariusze.

4. Prototypowanie

Wybrane pomysły na programy rozwojowe i szkolenia opracowujemy w formie prostych prototypów, które mają za zadanie pomóc w zrozumieniu, jak usługi będą wyglądać w praktyce oraz jak będą reagować na potrzeby i oczekiwania użytkowników.

5. Testowanie

Koncepcje są omawiane z udziałem klientów i pracowników. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych, programy rozwojowe i szkolenia są modyfikowane oraz udoskonalane, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klienta i pracowników.

6. Wdrożenie

po przetestowaniu i udoskonaleniu, rozpoczynamy realizację projektu szkoleniowego. Na tym etapie monitorujemy wyniki oraz ewaluujemy skuteczności programów rozwojowych i szkoleń.

Napisz do nas

Scroll to Top